O mnie

AGATA BIESIADECKA – manager i animator kultury, konferansjer, pedagog.
Twórczyni projektów promujących edukację kulturalną i osiągnięcia artystów z różnych dziedzin muzyki i sztuki.
Pedagog z zakresu resocjalizacji, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przez Starostwo Powiatu Będzińskiego.
Za całokształt pracy pedagogicznej i wychowawczej – nagrodzona przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA OŚWIATY I WYCHOWANIA. ODZNACZONA W 2019 MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.
Posiada liczne podziękowania i gratulacje za działalność kulturalno – oświatową od Parlamentarzystów, Artystów, Stowarzyszeń Instytucji i Organizacji Społecznych, Firm i Przedsiębiorstw.

W swoim doświadczeniu zawodowym kierowała Domem Kultury w Czeladzi, Świetlicą Środowiskową w Antoniowie, Świetlicą zajęciowo- terapeutyczną w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii oraz Agencją Artystyczną.

Autorka projektów artystycznych – ABBI FIDUCIA IN MARYIA – projekt muzyczny zawierający połączenie muzyki sakralnej i poezji, IL VIAGGE CON LARTE – projekt artystyczny zawierający połączenie muzyki klasycznej i malarstwa oraz PASJE I TALENTY – celem projektu jest promowanie uzdolnionej młodzieży w środowisku lokalnym oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na różne formy kultury i sztuki.
Organizator kursów mistrzowskich z zakresu emisji głosu i wokalistyki. prowadzonych przez znakomitych śpiewaków operowych min. Małgorzatę Walewską, Kałudi Kałudowa,Aleksandra Teligę, Wiesława Ochmana.

Konferansjer i organizator koncertów,eventów, festynów i spotkań okolicznościowych np. Gali Noworocznych pod patronatem Konsulatów Włoch, Węgier i Serbii.

Posiada biegłą znajomość problematyki kulturalno-oświatowej.

Współpracuje z wieloma artystami, Instytucjami i Przedsiębiorstwami organizując i prowadząc imprezy wzbogacane muzyką – klasyczną operetkową, filmową, sakralną, musicalową, rozrywkową i pokazami par tanecznych.

Szanowni Państwo z przyjemnością przygotuję dla PAŃSTWA scenariusz imprezy z konferansjerką. Zapraszam do współpracy BOWIEM ŚWIAT BEZ MUZYKI NIE ISTNIEJE.